PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - MONTAŻOWE MONOLIT-MX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Tytuł projektu: "Rozszerzenie oferty firmy MONOLIT-MX dzięki uruchomieniu obiektu hotelowego"
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe MONOLIT MX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 2 172 330,78 PLN
Wartość dofinansowania: 749 988,30 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się
na stronie www.rpo.silesia-region.pl
Zakres prowadzonych robót:
 1. etap:
  • rozbiórka i wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem,
  • wymurowanie o odbudowa ścian z wykonaniem otworów,
  • wymiana okien drewnianych na PCV i montaż drzwi,
  • posadzki i izolacje,
  • elewacja,
  • roboty uzupełniające stopni i klatek schodowych,
  • instalacja centralnego ogrzewania,
  • instalacja wodno-kanalizacyjna,
  • instalacja elektryczna i odgromowa,
  • monitoring,
  • oświetlenie zewnętrzne,
  • instalacje wentylacji i klimatyzacja.
 2. etap - meble i wyposażenie:
  • meble pokoi hotelowych,
  • meble pokoi obsługi,
  • meble uzupełniające jak aneksy, recepcja, sala śniadań.