Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe  MONOLIT  Montex  Spółka z o.o. jest przedłużeniem działalności firmy PBMH MONTEX – odcinek robót Częstochowa, firmy z 40-letnią tradycją. Prowadzimy prace budowlane  i montażowe w kraju i zagranicą. 

              Realizujemy kompletne obiekty przemysłowe, ogólnoużytkowe i budownictwa mieszkaniowego. Po wieloletnich doświadczeniach na budowach Europy Zachodniej jesteśmy specjalistami w wykonywaniu konstrukcji żelbetonowych w nowoczesnych systemach DOKA - PERI  - HÜNEBECK. Naszym atutem jest szybka i kompleksowa realizacja zamówienia. Oprócz zadań  inwestycyjnych proponujemy remonty modernizacyjne i konserwacje obiektów budowlanych. 

W ramach tzw. holdingu bratnich firm współpracujemy ze wszystkimi branżami specjalistycznymi, tj.: instalacje energetyczne w pełnym zakresie z pomiarem włącznie, badania wytrzymałościowe i radiograficzne oraz skomplikowane prace montażowe konstrukcji i urządzeń.