Zbiornik - tzw. rów recyrkulacyjny COŚ, Herby

POWRÓT