RZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "MONOLIT-MX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU, Działanie 2. Inwestycje w MŚP - REACT-EU pt. „Podwyższenie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz standardu w obiekcie hotelowym”.

Celem projektu jest przeprowadzenie robót remontowych na terenie całego hotelu oraz zakup urządzeń do pomieszczeń rekreacji i ciszy. Inwestycja umożliwi podwyższenie standardu ochrony epidemiologicznej, polepszy stan fizyczny i psychiczny gości hotelowych oraz umożliwi zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i marketingowych w firmie.

Wartość projektu: 1 157 614,50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 799 977,50 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

PFR - dofinansowanie